Ett bidrag från dig gör skillnad

Som fristående ideell organisation är vi helt beroende av gåvor från våra bidragsgivare. Vi försöker hjälpa så många barn och ungdomar vi kan och vi ser hela tiden nya möjligheter att hjälpa fler.

Vi har ingen stor och dyr administration, utan strävar efter att ha så låga omkostnader som möjligt. Ditt bidrag går direkt till barnen och ungdomarna i de olika verksamheterna.

Vår verksamhet finansieras av gåvor från privatpersoner, skolor, kyrkor och föreningar. Alla bidrag är lika viktiga.

Känn inte att ditt bidrag är litet eller obetydlig, eller att det känns som en droppe i havet. Det är alla dropparna som bildar havet..  Om många hjälper till kan vi ge dessa barn en trygg uppväxt skyddade från prostitution och förnedring.

Personuppgifterna lagras enligt PuL.
För att kunna hantera dig som givare eller ha möjlighet att skicka ut nyhetsbrev, behöver vi lagra dina personuppgifter såsom namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om dina gåvor till BaanChivitMai. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part. Genom registrering samtycker du att BaanChivitMai hanterar dina uppgifter enligt PuL.