En fristående lokal hjälporganisation

BaanChivitMai betyder "hem för nytt liv" och är en fristående lokal hjälpverksamhet i Thailand som har räddat flera hundra barn och ungdomar undan prostitution och knarkhandel.

Verksamheten startades 1989 och bedrivs i huvudstaden Bangkok och i Chiang Rai, längst upp i norra Thailand. Genom BaanChivitMai får utsatta barn och ungdomar någonstans att bo och möjligheten till skolgång. BaanChivitMai driver även ett hem för HIV-sjuka barn och arbetar till och från med information om HIV/AIDS i bergsbyarna i norra Thailand.

Det övergripande ansvaret för verksamheten vilar på en lokal stiftelse, BaanChivitMai Foundation. Stiftelsen är registrerad i ChiengRai och har en styrelse med flera av stadens framstående personer.

Arbetet inom BaanChivitMai vilar på FN's barnkonvention och en kristen grundsyn, vilket genomsyrar stiftelsens verksamheter. Att återupprätta människovärdet för barn och andra utsatta grupper är en grundsten i verksamheten.

Starka band med Sverige

Eva Olofsson
Eva Olofsson

Det finns starka band mellan BaanChivitMai och Sverige. En del svenska organisationer men framför allt privatpersoner i skandinavien, ger regelbundet bidrag till verksamheten.

Eva Olofsson, som var med och lade grunden till organisationen, har idag lämnat över till Madeleine och Inge Ekelyck.
De arbetar idag med kontakten med givarna samt i viss mån reser runt och informerar om verksamheten. Två till tre gånger/år besöker de projektet för att leva med i verksamheten och stötta personalen. Både Madeleine och Inge sitter med i BaanChivitMai's styrelse i Thailand.

När svenska kungaparet var på officiellt statsbesök i Thailand 2003, ingick även ett besök på BaanChivitMai.